پلن های قیمت گزاری انواع طراحی وب سایت

چهار بسته طراحی هوشمند برای انتخاب

ابتدایی

ساده ترین پکیج

هزار تومان۴۷۰

 • ۲ صفحه وب
 • استاتیک
 • ۶ ماه اول رایگان
 • ۱ طراحی مفهومی
 • نام دامنه انتخابی شما
 • پشتیبانیدائمی
 • ۱ حساب ایمیل

تجاری

برای کسب و کارهای کوچک

تومان۱.۴۰۰.۰۰۰

 • ۱۰ صفحه وب
 • داینامیک
 • ۶ ماه اول رایگان
 • ۲ طراحی مفهومی
 • نام دامنه انتخابی شما
 • پشتیبانیدائمی
 • ۱۵ حساب ایمیل

نهایی

پیشرفته

تومان۴.۵۰۰.۰۰۰

 • ۲۵ Web Pages
 • داینامیک
 • ۶ ماه اول رایگان
 • ۳ طراحی مفهومی
 • نام دامنه انتخابی شما
 • پشتیبانیدائمی
 • ۴۰ حساب ایمیل