نوآوران وب

به سایت ما خوش آمدید


مازند نور شمال

مازند نور شمال

محاسبات روشنایی داخلی

امروزه محاسبات روشنایی داخلی جهت طراحی سیستم

روشنایی اماکن مختلف، امری اجتناب ناپذیر است. جهت صرفه جویی

در مصرف برق، انجام امور به نحو احسن، زیبایی و جلوگیری از صدمات

ناشی از طراحی روشنایی غیراصولی، محاسبات روشنایی امری ضروری

به نظر می رسد. تجربه و تحقیقات نشان داده است در صورتی که یک سیستم

روشنایی به خوبی طراحی و اجرا شود می تواند اثر مفیدی را روی زندگی روزمره،

افزایش کارایی و کیفیت محصول تولیدی داشته باشد.

از طرف دیگر، موضوع روشنایی داخلی از جنبه های مختلف بهداشتی، اقتصادی،

ایمنی و زیبایی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. یک سیستم روشنایی

با مقداری مناسب و کیفیت مطلوب روشنایی می تواند از خستگی چشم

و عوارض ناشی از آن جلوگیری نموده و در ضمن، هزینۀ برق مصرفی را نیز کاهش دهد.

هدف از محاسبات روشنایی داخلی، تعیین چراغ های لازم و نحوۀ چیدمان آن هاست.

در عین حال در این روش طراحی، اثر روشنایی روز دخالت داده نمی شود،

زیرا این سیستم برای شب یا زمان هایی که اثر نور حداقل است باید کارایی کافی داشته باشد.

مازند نور شمال

استاندارد تعیین شدت روشنایی داخلی

استاندارد تعیین شدت روشنایی داخلی برای هر محل بر حسب لوکس (لومن بر متر مربع) است.

برای تعیین شدت روشنایی دو مقدار در نظر گرفته می شود، که یکی شدت

روشنایی حداقل نقطه ای (Emin) و دیگری شدت روشنایی پیشنهادی

یا شدت روشنایی متوسط (Eav) است.

پارامترهایی که نرم افزارهای محاسبات و طراحی سیستم روشنایی به

عنوان پارامترهای خروجی محاسبات در اختیار قرار می دهند به طور معمول

پارامترهایی نظیر شدت روشنایی متوسط (Eav)، شدت روشنایی حداقل نقطه ای (Emin)،

شدت روشنایی حداکثر (Emax)، ضرایب یکنواختی که عبارتند از نسبت شدت روشنایی

حداقل به شدت روشنایی متوسط و نسبت شدت روشنایی حداقل به شدت روشنایی حداکثر،

مقدار چگالی توان (وات بر متر مربع) و … هستند که به منظور طراحی سیستم روشنایی کاربرد دارند.

مازند نور شمال

شدت روشنایی لازم برای اماکن مختلف

تجربه نشان داده است که برای انجام امور مختلف، به شدت روشنایی های متفاوتی نیاز است.

به طور مثال برای انجام کارهای ظریف و خاص مانند قرار دادن قطعات الکترونیکی روی

برد به شدت روشنایی بیشتری نیاز است تا انجام اموری که با قطعات بزرگتری انجام می شود.

مسلماً شدت روشنایی بالاتر، مستلزم هزینۀ سرمایه گذاری (شامل خرید، نصب و …) و جاری

(شامل هزینۀ انرژی، تعمیر و نگهداری و …) بیشتر است.

طراحی مهندس مجتبی ملائیان

مشتری

مازند نور شمال

تولید کننده انواع روشنایی

دسته بندی ها