تجاری

5,000,000 تومان

برای کسب و کارهای کوچک

– ۱۰ صفحه وب
– داینامیک
– ۶ ماه اول رایگان
– ۲ طراحی مفهومی
– نام دامنه انتخابی شما
– پشتیبانی دائمی
– ۱۵ حساب ایمیل
* مناسب برای کسب و کار های کوچک – قیمت : ۱۴۰۰۰۰۰ تومان

دسته:

برای کسب و کارهای کوچک

  • ۱۰ صفحه وب
  • داینامیک
  • ۶ ماه اول رایگان
  • ۲ طراحی مفهومی
  • نام دامنه انتخابی شما
  • پشتیبانیدائمی
  • ۱۵ حساب ایمیل