پلن های قیمت گزاری انواع طراحی وب سایت

چهار بسته طراحی هوشمند برای انتخاب

ابتدایی

ساده ترین پکیج

تومان1.550.000

 • ۲ صفحه وب
 • استاتیک
 • ۶ ماه اول رایگان
 • ۱ طراحی مفهومی
 • نام دامنه انتخابی شما
 • پشتیبانیدائمی
 • ۱ حساب ایمیل

تجاری

برای کسب و کارهای کوچک

تومان4.400.000

 • ۱۰ صفحه وب
 • داینامیک
 • ۶ ماه اول رایگان
 • ۲ طراحی مفهومی
 • نام دامنه انتخابی شما
 • پشتیبانیدائمی
 • ۱۵ حساب ایمیل

نهایی

پیشرفته

تومان8.500.000

 • ۲۵ Web Pages
 • داینامیک
 • ۶ ماه اول رایگان
 • ۳ طراحی مفهومی
 • نام دامنه انتخابی شما
 • پشتیبانیدائمی
 • ۴۰ حساب ایمیل